Учебно-методические пособии

Учебно-методические пособии 2022 года

1. Шарипов Ҷ.Г. Дастурамал оид ба иҷрои корҳои лабораторӣ аз фанҳои «Таъмини гидрометеорологӣ дар хоҷагӣ ва Агрометеорологӣ». ш. Душанбе. (бо қарои Шӯрои илмӣ методӣ ДМТ аз 03.11. 2021 суратмаҷлиси №02 ба чоп тавсия шуд) – Душанбе: Матбааи ҶДММ «НУШБОД», 2022. – 79 саҳ.

Учебно-методические пособии 2021 года

1. Аббосов О., Махсудов Б.И. Физикаи нейтрон. ш. Душанбе. «Эр-граф»-2021.саҳ.169. (бо қарои Шӯрои илмӣ методи факултети физика ДМТ аз 24.02. 2021 суратмаҷлиси №6 ба чоп тавсия шуд).

2. Мирзохонова С.О. Дастури методӣ барои корҳои лабораторӣ аз фанни “Глятсиология”. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. — 73 с.

3. Умирзоқов А.М., Соибов А.А., Гафаров А.А. Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия. Душанбе, ТУТ, 2021, 196 с.

4. Умирзоқов А.М., Абдулло М.А., Соибов А.А. Метрология в биомедицинкой инженерии. Душанбе: ООО “Хирадмандон”, 2021. 176 с.

5. Умирзоқов А.М., Соибов А.А., Гоибов Н.Р. Нигоҳубини техникӣ ва таъмири воситаи нақлиёт. Душанбе, ТТУ им. акад. М.С. Осимӣ, 2021, 46с.

6. Мирзохонова С.О. Дастури методӣ барои гузаронидани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ва корҳои лабораторӣ аз фанҳои Гидрологияи хушкӣ ва гидрохимия – Душанбе, “Дониш” 2021.-74саҳ.

7. Ҳамроқулов Р.Б., Султонов Н. Олотҳои электртабдилдиҳанда. Дастури таълимӣ. Душанбе ”ЭР-граф”, 2021. – 84 саҳ.

8. Махсудов Б.И. Оптикаи квантӣ. Хосиятҳои мавҷии микрозарраҳо. Душанбе «ЭР-граф» 2021.саҳ.161.(бо қарои Шӯрои илмӣ методи факултети физика ДМТ аз 26.04. 2021 суратмаҷлиси №8 ба чоп тавсия шуд).

9. Срумова Ф.В., Шоймкулов Б.М., Маҳкамбоев Д., Маҳкамбоева Н.Д. Введение в математический анализ // Душанбе-2021., 118 саҳ.

10. Аббосов О., Махсудов Б.И. Физикаи нейтрон. ш. Душанбе. «Эр-граф»-2021.саҳ.169

11. Нарзиев А. Корҳои лабораторӣ. Практикум аз физикаи атому ҳаста, курси махсуси дозасанҷӣ тайфсанҷӣ аз алфа-бета-гамма-нурҳо ва нейтронҳо ш. Душанбе. «Эр-граф» 2021. 203 саҳ.

12. Нарзиев А. Маҷмӯи супоришҳои тестӣ аз физикаи атому ҳаста (ядро) ва дозасанҷӣ. ш. Душанбе. «Эр-граф» 2021. 59 саҳ.

Учебно-методические пособии 2020 года

1. Гадоев С.М. Таъсири афканишоти ионизатсиякунанда ба параметрҳо ва хосиятҳои физикии сохторҳои нимноқилии технологияҳои гуногун, Душанбе: Нашриёти “Сино”, 2020. – 200 саҳ.

2. Саъдуллозода Ҳ., Солиҳов Д.Қ., Ақдодов Д.М., Гулов Б.Н. «Алифбо»-и физика. Душанбе, Матбааи ДМТ, 2020. 134 саҳ. (Бо қарори Шӯрои илмию методии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз 30.03.2020, суратмаҷлиси №07 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд).

3. Шарифзода Ҳ.Б. Сборник тестовых вопросов и задач по механике. Душанбе 2020, Матбааи ДМТ, 66 с. (бо қарори Шӯрои илмӣ методии факултети физикаи ДМТ аз 26.11.2020, пр. №3 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд).

4. Тошбой Бобоев, Фарҳод Раҳимӣ, Хоҷазода Тоҳир, Давлат Солиҳов, Фарҳод Истамов / Физика (Барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти касбӣ) Душанбе 2020. -469 с.

5. Бобоев Р., Хоҷазода Т.А., Умаров У.С., Истамов Ф.Х., Комилов А. / Ҳалли масъалахо ва озмоишҳои хонагӣ аз фанни физика барои синфи 8. Душанбе 2020. -285с.

6. О.Аббосов, Б.И.Махсудов / Физика нейтрон. Дастури таълимиӣ бо корҳои лабораторӣ (Барои донишҷӯёни тахасуси физикаи ҳастаи факултети физика, донишҷӯёни бахши физикаи донишгоҳҳо тавсия карда мешавад) Душанбе «ЭР-граф» 2020. -171 с.

Учебно-методические пособии 2019 года

1. Абдуллоев Ҳ. М., Шаимов Э. Д. “Сохторҳои боломолекулӣ ва хосиятҳои физикии полимерҳо”. Душанбе: ДМТ, 2019. -83с. Бо қарори Шӯрои методии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 31.10.2019, суратмаҷлиси №1 ба чоп тавсия шудааст.

2. Султонов Н., Ҳамроқулов Р., АкобироваА.Т. Генераторҳо. «Эр-граф», Душанбе, 2019. 172 стр.

1. Ҷӯраев Х.Ш., Асомиддинов З.Ш., Норматов З.С., Умаров А.Н. Маҷмӯаи корҳои лаборатории шабакаҳои компютерӣ [Дастури таълимӣ] // Душанбе: Сино, 2019.-110 с. ISBN 978-99975-54-85-7.

3. Шарифзода Ҳ.Б., Шоимов У.М., Гулов Б.Н., Шоистаи Н., Иматшоева Н. Маҷмӯйи супоришҳои тести аз физикаи умумӣ. Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 107 с. (бо қарори Шӯрои илмӣ методии факултети физикаи ДМТ аз 13.03.2019, пр. №7 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд.)

4. Шукурзод Т.А., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М., Гулов Б.Н. Майдони магнитӣ, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 108 с. (бо қарори Шӯрои илмию методии ДМТ аз 13.10.2018, пр. №2 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд.)

5. Бобоев Т.Б., Шарифзода Х.Б., Ақдодов Д.М., Шоимов У.М. Физический практикум по механике, Душанбе 2019, матбааи ДМТ,95 с. (бо қарори Шӯрои илмӣ методии факултети физикаи ДМТ аз 30.08.2019, пр. №1 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд).

6. Маҷидов Ҳ., Зубайдов С., Истамов Ф. / Роҳнамои фанни физика синфи 7- ум Душанбе: “Маориф”, 2019.-184 с.

Учебно-методические пособии 2018 года

1. Абдуллоев Ҳ.М., Шаимов Э.Ҷ., Қодиров Р.Т. Корҳои лабораторӣ оид ба таҳқиқи хосиятҳои электрофизикии полимерҳо (дастури методӣ). Душанбе:ДМТ, 2018.-95 с.

2. Абдуллоев Ҳ.М., Шаимов Э.Ҷ., Қодиров Р.Т. Корҳои лабораторӣ аз курси махсуси «Таҳлили рентгении сохтори модда». Душанбе:ДМТ, 2018.-79 с.

3. Сафаров А.Ғ. Маҷмӯи корҳои лабораторӣ аз астрономия. Душанбе, Ирфон, 2018, 251 с.

4. Қ. Комилов, Ф.Х. Истамов, А.К. Зарипов,Д.Қ. Солиҳов « Маҷмӯи масъалаҳо аз физика» Душанбе ТоРус 2017, 303 саҳифа.

5. Н.У. Муллоев, Т.А. Хоҷаев, Ф.Х. Истамов, Р.М. Сафарова « Оптика Маҷмӯи масъалаҳо ва саволҳои тестӣ» Душанбе-2018 115 саҳифа.

6. Бобоев Т.Б., Истамов Ф.Х., Файзиева М. Маҷмӯи споришоти тести аз механика. Душанбе «Матбааи ДМТ», 2018, 100 с.

7. Махсудов Б.И., Хоҷаев Ю.П., Қурбонова Ҳ., Корвонбеков А. Корҳои лабораторӣ.,«Усулҳои таҷрибавии физикаи ҳаста».,ҷузъи чопӣ 9.0. 144 саҳ.,соли 2018. «Эр-граф» (васоити таълимӣ)

8. Январ Шукрии Самарқандӣ ,«Физикаи ҳаста ва зарраҳо».қисми 3, ҷузъи чопӣ 10,75, 172 саҳ. 2018с. «Эрграф».(васоти таълимӣ).

9. Султонов Н., Ҳамрокулов Р.Б. Асосҳои техникаи импулсӣ. Душанбе 2018. Нашриёти «Эрграф». 132 саҳ.