Учебные пособия

Учебные пособия – 2022 года

1. Нарзиев А. «Спектрометрия ва амнияти радиатсионӣ». Эрграф-2022. 662 саҳ.

2. Умирзоқов А.М., Гафаров А.А. “Асосҳои метрология” Душанбе, ДТТ, 2022, 210 саҳ.

3. Истамов Ф.Х., Ахмедова З.П. Технологияи омӯзиши проблемавӣ дар дарсҳои механика. Бо қарори Шӯрои миллии таҳсилоти Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.08.2022, таҳти рақами №07 ба чоп тавсия шудааст. – Душанбе, 2022.-252 саҳ.

4. Ҳамроқулов М., Солиҳов Д.Қ., Ҷумабаев А., Истамов Ф.Х., Тошмуродов Н.П., Ҳамроқулова У.”Физикаи молекулавӣ” Бо қарори Шӯрои илмию-методии Самарқанд ба номи Шараф Рашидов №13 аз санаи 28.06.2022 ва қарори Шӯрои илмию-методии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №8/4 аз санаи 25.05.2022 ҳамчун китоби дарсӣ барои зинаи таҳсилоти бакалавр аз рӯи ихтисоси ифизика, астрономия илмҳои ба чоп тавсия шудааст. – Самарқанд, 2022.-259 саҳ.

5. Одинаев С. «Китоби дарсӣ» барои донишҷӯён, магистрон, докторантони Ph.D, аспирантон ва инчунин мутахасисони ҷавон. 10.05.2022 Муассисаи нашриявии «Дониш»-и АМИТ ш. Душанбе, 2022. – 367 саҳ

6. Раҷабалӣ С., Истамов Ф. Китоби дарси Бо қарори Шӯрои миллии таҳсилоти Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.10.2022, таҳти рақами №09 ба чоп тавсия шудааст. – Душанбе, 2022.-325 саҳ.

7. Номвар Қурбон. Дурахши ахтарони илм (Бахши аввал). Душанбе: Дониш, 2022. — 267 саҳ.

Учебные пособия – 2021 года

1. Норматов И.Ш., Қурбонов Н.Б., Мирзохонова С.О., Шарипов Ҷ.Г. “Метеорологияи умумӣ” Бо қарори Шӯрои илмию методии ДМТ аз 27.11.2020, суратмаҷлиси №03 ҳамчун китоби дарсӣ ба чоп тавсия шудааст. Душанбе 2021. 355с.

2. Ҷӯраев Х.Ш. Усулҳои ададӣ. Китоби дарсӣ // -Душанбе: ЭР-граф, 2021. -204 саҳ. Шӯрои илмӣ-методии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба чоп тавсия кардааст.

3. Саъдуллозода Ҳ., Ҳамроқулов М., Хоҷахонов И.Т., Ҷумабаев А., Муродов Ғ. Механика. Самарқанд-Душанбе, 2021, Нашриёти «Таҳририяи Донишгоҳи давлатии Самарқанд». 244 с. (Китоби дарсӣ бо қарорӣ шурои илмӣ-методии Донишгоҳи давлатии Самарқанд ва Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ).

Учебные пособия – 2020 года

1. Сафаров А.Ғ., Буриев А.М., Бобоев Ш.С. Маҷмӯи ҳалли масъалаҳо ва саволномаҳои тестӣ аз астрономия. (Бо қарори Шӯрои методии факултети физика №7 аз 06.03.2020) ба чоп тавсия шуд. Душанбе, 2020, — 300 с.

2. Ҷӯраев Х.Ш., Муминов Ҳ.Ҳ. Технологияи барномасозӣ (барномасози дар муҳити Matlab) // Душанбе: Сино, 2020. -310 с.

3. Шарифзода Ҳ.Б. Сборник тестовых вопросов и задач по механике. Душанбе 2020, Матбааи ДМТ, 66 с. (бо қарори Шӯрои илмӣ методии факултети физикаи ДМТ аз 26.11.2020, пр. №3 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд).

Учебные пособия – 2019 года

1. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с. (Бо қарори №21/34-и мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27–уми ноябри соли 2018, ҳамчун китоби дарсӣ ба чоп тавсия шуд).

2. С. Одинаев Физика конденсированного состояния (Лекции по избранным главам) «Дониш» АН РТ- 2019. 330 с.

3. З.Исломов, Н.Муллоев, М.Файзиева, А.Xумабоев, Г.Мурадов. “Оптика”-Самарқанд-Душанбе: 2019, 300 с. (Бо қарори Шeрои илмии методии Донишгоҳи давлатии Самарқанд №1 аз санаи 05.09.2019 ва қарори Шeрои илмии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон №9 аз санаи 03.05.2019 ҳамчун китоби дарсӣ барои бахшҳои бакалавр аз рӯи тахассусоти физика, астрономия, техника ва шавқмандони соҳаҳои марбут ба чоп тавсия шудааст).

4. Бобоев Т., Шарифзода Ҳ.Б., Акдодов Д.М., Шоимов У.М. Физический практикум по механике. Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 95 с. (бо қарори Шӯрои илмӣ методии факултети физикаи ДМТ аз 10.08.2019, пр. №1 ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ ба чоп тавсия шуд).

Учебные пособия — 2018 года

1. Турсунов А.А., Умирзоков А.М., Соибов А.А., Хусейнов Х.Б. Асосҳои лоиҳакашӣ ва истифодабарии таҷҳизоти технологӣ. Душанбе : ДТТ ба номи акад. М.С. Осими, 2018.- 256 с.

2. Умирзоқов А.М., Соибов А.А., Абдуллоев М.А., Бердиев А.Л. Асосҳои эътимодияти Ронанда-Автомобил-Роҳ-Муҳит. Душанбе : ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ, 2018, 198 с.

3. Абдуллоев Х.О., Рахими Ф.К., Солихов Д.К. Термодинамика Душанбе: Издательство «ЭР-граф» 2018.-430 с.